ARVOT JA TAVOITTEET

MUN-GON ARVOT JA TAVOITTEET

 • VAPAAN KESKUSTELUN PUOLESTA
  Emme pyri tarjoamaan omia ratkaisujamme maailman ongelmiin vaan ennemminkin luomaan maailman, jossa on riippumatonta vapaata keskustelua kaikista aiheista ja päätökset tehdään parhaiten perustellun kannan mukaan mahdollisimman monen ihmisen eduksi.
 • HYVÄN PUOLESTA
  Meidän mielestämme parempi maailma on sellainen, jossa mahdollisimman monella on mahdollisimman paljon hyvää. Toimimme YK:n ihmisoikeusjulistuksen mukaisesti ja ajamme kaikkia universaalisti hyvinä pidettyjä asioita.
 • PAHAA VASTAAN
  Emme toimi yksittäisiä ihmisiä, ihmisryhmiä tai organisaatioita vastaan. MUN-GOn periaatteiden mukaan me kaikki ihmiset olemme samalla puolella ja vastustaja on meissä kaikissa oleva ahneus, itsekkyys, häikäilemättömyys, laiskuus sekä tyhmyys ja näihin pyrimme vaikuttamaan.
 • ITSENÄISEEN AJATTELUUN KANNUSTAVA
  MUN-GOn tärkein tehtävä on kannustaa ihmisiä itsenäiseen ajatteluun. Emme halua antaa virallista totuutta siitä mikä on oikein ja mikä väärin, vaan saada ihmiset kriittisiksi kaikelle tiedolla ja todella kaivavan esille tietoa erilaisista lähteistä.
 • TOSIASIOIHIN POHJAUTUVA
  MUN-GOn toiminta pyritään perustamaan tieteellisesti todistettuihin tosiasioihin ja riippumattomiin tutkimuksiin sekä lisäksi korkeaan moraaliin ja epäitsekkääseen ihmisten auttamiseen.
 • NEUTRAALI ORGANISAATIO
  MUN-GO on puolueeton ja neutraali kaiken suhteen, joka ei ole ketään vastaan vaan kaikkien puolella. Se suhtautuu kunnioittavasti kaikkia kansoja, uskontoja, organisaatioita ja ihmisiä kohtaan, mutta kritisoi myös avoimesti näiden huonoja puolia.
 • RAUHAN PUOLESTA
  MUN-GO on myös täysin rauhanomainen ja sovitteleva organisaatio/projekti, pyrimme toimimaan kaikessa esikuviemme Gandhin, Martin Luther Kingin ja Dalai Laman mukaan.
 • REILUMPAA MAAILMAA
  Pyrimme muuttamaan maailmaa reilummaksi, ei niin että kaikki saavat saman palkan vaan niin, että jokainen saisi sen mitä ansaitsee riippuen siitä, miten paljon ja miten vaikeaa työtä tekee ja miten kohtelee muita ihmisiä ympärillään.