JOULUKSI KOTIIN

jouluksi kotiin kampanjakuva 1
JOULUKSI KOTIIN -KAMPANJA
Kuuntele teemakappale: http://www.mikseri.net/artists/mun-go/jouluksi-kotiin/574804/
Lisätiedot kampanjasta: Mikael Kivivuori / MUN-GO Hyväntekeväisyys sposti: mikael@mun-go.com tai puh. 040 745 0503

KAMPANJAN TAUSTA, TAVOITE JA MERKITYS

Jouluksi Kotiin on MUN-GO Hyväntekeväisyyden kampanja kaikkien vähäosaisten ja kodittomien suomalaisten auttamiseksi. Tavoitteena on, että jouluun 2016 mennessä, jokaisella suomalaisella olisi jonkinlainen koti.

MUN-GO Ruoka-aputoiminnassa olemme nähneet miten huonolla tolalla niin monen suomalaisen asiat ovat. Työttömyys, rahahuolet ja jopa puute ruoasta vaivaavat joka vuosi laajempaa osaa kansastamme. Monet lapsiperheet ovat hätää kärsimässä irtisanomisten ja sairastumisen iskettyä.

MUN- GO Hyväntekeväisyyden Suomenpelastusprojekti on pyrkinyt jo yli kolmen vuoden ajan ennaltaehkäisemään maatamme kohtaavia tulevaisuudenongelmia.

Suomi on globalisaation ansiosta, kuten muutkin maat, kansainvälisen pääoman armoilla. Poliitikot tuntuvat keräävän irtopisteitä edistääkseen uraansa ja ovat unohtaneet kansansa. Vähäosaisten ja heikkojen on vaikea pitää puoliaan kovassa ja byrokraattisessa nyky-yhteiskunnassa, joten jonkun täytyy huolehtia heistä.

 

SUORITUSPAIKKA
Koko Suomi.

TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

Jouluksi Kotiin -kampanja etenee kahdella vaikuttamissuunnalla: päättäjät ja kansa. Pyrimme aluksi tuomaan esille ongelman olemassaolon ja sen suuruuden. Sen jälkeen lähdemme esittelemään eri ratkaisumalleja ja luomaan puoluerajat ylittävää yhteistyötä niiden toteutumiseksi.

Tarvitsemme projektin onnistumiseksi vähintään kaksi täysiaikaista työntekijää:

Yhden johtamaan kampanjaa, kertomaan siitä julkisissa tilaisuuksissa ja medioissa, sekä esittelemään aihetta ja mahdollisia ratkaisumalleja päättäjille niin kunnan kuin valtakunnankin tasolla.

Toinen työntekijä tarvitaan kansan herättämiseen kampanjan tueksi; tähän sisältyy laajamittainen sosiaalisen median kampanjointi, yhteistyö taiteilijoiden, hyväntekijöiden ja julkisuuden henkilöiden kanssa, paikkakuntakohtaisen tilanteen päivittäminen nettisivuille sekä mediaan jaettavien tietoiskujen tekeminen.

KAMPANJAN ONNISTUMISTODENNÄKÖISYYS

Kodittomia on Suomessa vähän (muihin maihin verrattuna) , joten kodin löytäminen jokaiselle ei pitäisi olla ongelma. Tarvittava rahoitus on kymmenes-, ehkä jopa sadasosia verrattuna pankkitukiin ja veroparatiiseihin piilotettuihin varoihin. Kyseessä onkin ennemmin asenneongelma; ihmiset eivät tunnu enää välittävän toisistaan kuten ennen.

Siksi Jouluksi Kotiin -kampanjaamme tarvitaan!
Se on ennenkaikkea ihmisten silmien avaaja ja asenteiden muokkauskampanja. Epävirallinen tavoitteemme on, että kaikista pitää pitää huolta. MUN-GOn aiemmat kampanjat mm. Sananvapaus Suomeen ovat olleet menestyksiä resursseihinsa nähden ja motivoituneita uusia tekijöitä alkaa löytyä hyväntekijäryhmämme jatkuvasti laajentuessa.

Lisäksi MUN-GO Hyväntekeväisyys projekteineen ja muine hankkeineen tukee Jouluksi Kotiin -kampanjaa tietenkin täysin mitoin. Aiomme käyttää jo olemassaolevia sosiaalisen median verkostojamme ja motivoida jokaista kansalaista tekemään jotain asian eteen.

Myös MUN-GO Ruoka-aputoimintaa yritetään laajentaa valtakunnalliseksi (mikäli SKR:lta saamme rahoituksen, erillinen hakemus tästä menossa) ja tämä tulee synergiaetujensa avulla auttamaan huomattavasti kodittomuusongelman ratkaisemisessa.

MUN-GOlla on puolueettomana hyväntekijänä arvovaltaisia suosittelijoita nykyisistä päättäjistämme niin oikealta, vasemmalta kuin keskeltäkin. Tämä mahdollistaa laajan yhteistyön ja tarvittavat päätökset kodittomuusongelman ratkaisemiseksi pysyvästi.

Näistä kaikista edellämainituista syistä uskomme kampanjamme onnistuvan.

AIKATAULU
Kampanjan tavoitteena on, että Suomen lakiin on kirjattu vuoden 2016 joulukuun 24. päivään mennessä lause: ”Jokaisella suomalaisella on oikeus omaan kotiin.”
Pyrimme myös siihen, että tähän päivämäärään mennessä jokaiselle suomalaiselle olisi osoittaa jokin asumiskelpoinen asunto. Olemme tyytyväisiä jos edes toinen näistä toteutuu tällä aikataululla, molempien takaraja on Joulu 2017.

koditon homeless_life_564146