PROJEKTEJA

Pyrimme saamaan huomiota tärkeille aiheille erilaisilla hankkeilla ja projekteilla.
Käynnissä olevat projektit:

MAAILMANPELASTUSPROJEKTI
Ennaltaehkäisevää työtä harjoittava projekti, johon kootaan aina kaikki vakavimmat ja akuuteimmat maailmanparannusaiheet.
www.facebook.com/maailmanpelastusprojekti

HYVÄNTEKEMINEN ELÄMÄNTAVAKSI
Jo olemassa olevien hyväntekeväisyysjärjestöjen auttamiseksi perustettu yhteistyöhanke.
Samalla tuo ihmisten tietoon MUN-GO-elämäntapaa, jossa jokainen yrittää olla niin hyvä ihminen kuin mahdollista.
www.tehdäänhyvää.fi

 

Tulossa:

MEDIAN TERVEHDYTTÄMISPROJEKTI
Sekä valtamedian että vaihtoehtomedian epäkohtiin ratkaisuja tarjoava projekti. Alkaa kevät-kesällä 2014.

POLITIIKAN KEHITTÄMISPROJEKTI
Puolueettomana tekijänä MUN-GO ei ota kantaa mihinkään poliittisiin ratkaisuihin, mutta pyrkii tuomaan julki poliittiseen toimintaan liittyviä epäkohtia ja parannusehdotuksia niihin.