TIETEELLISTÄ TUTKIMUSTA

 MUN-GOn seuraava tavoite on perustaa poikkitieteellinen työryhmä tekemään kattavan ja perustellun maailmanpelastussuunnitelman.
Projektille on haettu rahoitusta Suomen Kulttuurirahastolta ja päätös rahoituksesta tulee helmikuussa. Sitä ennenkin hankkeesta kiinnostuneet saavat ilmoittautua mukaan!

Jokaiselle projektin alaryhmälle valitaan oma vähintään osa-aikainen vetäjänsä ja ryhmiin pyritään saamaan niin hyviä ja monipuolisia asiantuntijoita kuin mahdollista.
Ryhmät ovat politiikka, talous, viestintä ja elämänkatsomustieto ja jokainen tekee puolueettomia tieteellisiä tutkimuksia mm. seuraavien asioiden selvittämiseksi:

Tutkimusten aiheita:

– Mitkä ovat Suomen ja maailman vaarallisimmat ja akuuteimmat uhat ja ongelmat

– Mikä on uhkien toteutumisen käytännö seuraus suomalaiselle yhteiskunnalle ja sen yksilöille

– Uhkien ja ongelmien taustat, ketkä aiheuttavat/ylläpitävät

– Miten talous vaikuttaa ongelmiin, vallankäyttöön ja uhkiin

– Miten talousjärjestelmää pitäisi muuttaa kestävän kehityksen ja reilun pelin suuntaan

– Kenellä on valta Suomen ja maailman ongelmien ratkaisemiseksi

– Politiikan korruption määrä ja laatu Suomessa ja muualla maailmassa

– Miten politiikka saataisiin puhtaaksi

– Miksi näistä ongelmista ei puhuta julkisuudessa

– Median toiminta ja korruption, sidonnaisuuksien ja sensuurin laajuus ja laatu

– Millä keinoilla median toimintamahdollisuuksia ja puolueettomuutta voitaisiin kehittää

– Mikä olisi ideaaliratkaisu uhille ja ongelmille

– Mitkä olisivat käytännön toimenpiteet joilla nämä voitaisiin saavuttaa

– Mikä olisi näihin liittyvien kansainvälisten sopimusten sisältö

– Millaiset kansalaisaloitteet ja lainmuutokset tukisivat tarvittavia muutoksia parhaiten

-Miten valtion kannattaisi varautua tulevaisuuden uhkiin

 

Lisäksi Elämänkatsomustiedon tutkimusryhmä tavoitteena on kehittää MUN-Gon Periaatekokoelma yleiseksi tiekartaksi parempaan elämään ja parempaan maailmaan. Tarkoituksena on saada aikaan neutraali ajatus-, moraali- ja toimintamallikokoelma, joka toimisi elämäntapaohjeistuksena ja saisi ihmiset ympäri maailman ymmärtämään toisiaan ja toistensa tekoja ja motiiveja paremmin. Tällöin yhteistyö maailman muuttamiseksi onnistuisi paremmin ja saavutettaisiin mahdollisuus pysyvään rauhaan eri maiden ja ryhmien välillä.