VUOSIKERTOMUS 2015

MUN-GON VUOSIKERTOMUS 2015
– MITEN TOIMINTASUUNNITELMAMME TOTEUTUI ?

ALKUPERÄINEN TOIMINTASUUNNITELMA EKAKSI, SITTEN PERÄSSÄ PAKSUNNETTU RAPORTTI SIITÄ MITEN SUUNNITELMA TOTEUTUI:

ORGANISAATIO
MUN-GON Ydintiimiä pyritään laajentamaan, toiminta ammattimaisemmaksi. Selkeät vastuuhenkilöt jokaiselle kokonaisuudelle. Facebookin ryhmiä ja sivustoja pyritään kasvattamaan pisteeseen, jossa ne lähtevät kasvamaan omalla painollaan. Tavalliset ihmiset mukaan.
Ydintiimin laajentaminen on onnistunut, toiminta on hieman ammattimaisempaa. Toki kehittymistä on paljon, mutta toiminta on aiempaa uskottavampaa kaikilla mittareilla. Kaikki MUN-GO-materiaali on aiempaa asiapitoisempaa, liian tunteellisuuden väistyttyä. Lehtijuttujen ansiosta saatiin syntymään MUN-GO-paikallisosastojen siemen Turkuun, Poriin ja Tampereelle, joiden pohjalle on tulevaisuudessa hyvä rakentaa.
Vastuuhenkilöt tavallaan vielä puuttuvat pääosin, mutta MUN-GOn vetäjä Mikael Kivivuori on jo saanut apua eri tehtäviin aiempaa paremmin. Markus Kivivuori on ottanut Musiikkitiimin vetämisen hyvin haltuunsa ja Antti Honkasalo, Sami Hannila, Petteri Hyvärinen ja monet muut ovat pystyneet kiitettävään itsenäiseen toimintaan. Tampereella on osoitettu hyvää vastuullista ja itsenäistä toimintaa MUN-GO-hengessä Teippaustapahtuman järjestämisessä mediakontakteineen.
Facebook-ryhmien ja sivustojen kävijämäärät ovat kasvaneet hieman, mutta silti toivottua lumipalloilmiötä ei ole vielä tapahtunut. Aktiivisuus on jonkinverran noussut, eniten Suomenpelastusprojektin Tiedonjako-ryhmässä.
Facebookiin on perustettu mm. Tehdään Hyvää-viikko -tapahtuma, Suomenpelastusprojektin oma sivusto, MUN-GO Musiikkitiimin sivusto, Sananvapaus Suomeen -sivusto ja Joululahja Jokaiselle alueryhmiä. Tavallisia ihmisiä on saatu mukaan, tästä kiitos tavallisten ihmisten alkavan heräämisen todellisuuteen.

RAHOITUS
Perustetaan MUN-GO Hyväntekeväisyys Ry, jonka kautta voidaan hakea rahoitusta helpommin. Avataan oma pankkitili. Haetaan apurahoja myös ulkomailta.
MUN-GO Hyväntekeväisyys Ry:stä on tehty perustamisilmoitus Patentti- ja Rekisterihallitukseen, rekisteröinti pitäisi onnistua kuukauden sisällä. MUN-GOlle on avattu oma pankkitili Eurajoen Säästöpankissa. Apurahoja on haettu vasta kotimaasta, ulkomailta haetaan vasta kun on englanninkieliset nettisivut.

MARKKINOINTI
Lisätään ihmisten tietoisuutta MUN-GO:sta ja toiminnastamme. Haetaan halpoja markkinointikeinoja mm. sosiaalista mediaa hyödyntämällä. Mediaa lähestytään kampanjoittain ja suppeammilla aiheilla. Pyritään luomaan henkilökohtaisia toimittajakontakteja.
MUN-GOa on markkinoitu ilmaisten Facebook-ryhmien kautta ja saatu ihmisiä siitä tietoiseksi. Facebookin maksettua markkinointia ei ole vielä tehty, johtuen osittain siitä että MUN-GOn kokonaispaketti ei ole valmis.
Vuosi 2015 oli MUN-GOlle medialäpimurron vuosi, päättäen 2,5 vuotta kestäneen totaalisen sensuurin. Median lähestyminen suppeammilla aiheilla on toiminut, samoin aiempaa ammattimaisemmat lehdistötiedotteet ovat auttaneet. Mediaan on saatu muutamia hyviä henkilökohtaisia kontakteja ja näiden avulla ansiokkaat artikkelit Turkulaiseen ja Satakunnan Kansaan. Myös Aamulehti teki jutun Sananvapaus Suomeen -kampanjan Teippaustapahtumasta, YLE Satakunnan Radio haastattelun Jouluksi Kotiin -kampanjasta ja monet muut mediat ovat luvanneet tehdä jutun MUN-GOsta.

KANSAINVÄLISTYMINEN
Tehdään MUN-GO:n ja Maailmanpelastusprojektin kotisivut englanniksi ja myöhemmin muillakin kielillä. Pyritään yhteistyöhön kansainvälisten organisaatioiden ja tunnettujen henkilöiden kanssa.
MUN-GOn sivuja ei ole vielä tehty englanniksi tai muilla kielillä. Tämän aika on kun paketti on suomeksi valmis eli todennäköisesti vuoden 2016 puolessa välissä. Tämän jälkeen pyritään myös vasta yhteistyöhön kansainvälisten organisaatioiden ja henkilöiden kanssa.

HYVÄNTEKEVÄISYYS
Jatketaan MUN-GO Ruoka-apua ja MUN-GO Hyväntekeminen Elämäntavaksi -kampanjaa ja pyritään laajentamaan toimintaa. Järjestetään Hyvän Mielen tapahtumia ympäri Suomea.
MUN-GO Ruoka-apua on tehty jonkin verran ja saatu sitä kautta autettua paljon ihmisiä ja myös muutamia mukaan MUN-GO-toimintaan. Ruoka-avussa kesällä löytyi useita uusia avustuskohteita mm. kehitysvammaistaen asuntoloita ja päihdehoitola ym, jolloin laajan ruokakuorman jakaminen helpottui.
Hyväntekeminen Elämäntavaksi -kampanjaa on mainostettu ihmisiä tavatessa ja Facebookissa, monesti rivien välissä. MUN-GO auttoi järjestämään Rauman Mielenterveysseuran Oopperatanssiaiset markkinointimateriaaleineen ja äänentoistoineen. Tapahtuma järjestettiin kahteen kertaan, mutta paikalle tuli liian vähän eläkeläisiä tapahtuman jatkamiseksi.
Hyvän Mielen tapahtumia ei järjestetty voimavarojen puutteessa. Muutenkin MUN-GOn on tärkeä keskittyä tekemään juuri niitä juttuja, joissa se on paras ja joita muut eivät tee. Tämä on ehkä tärkein strategiaoppi ensi vuoden Toimintasuunnitelmalle.

TIEDON LEVITTÄMINEN
Aloitetaan laaja Info-kampanja päättäjille ja medialle MUN-GO Suomen & Maailmanpelastusprojektin aiheista.
Koko Suomen medialle ja kaikille kansanedustajille ja europarlamentaarikoille on lähetetty usein ryhmäsähköpostia, ja saatu myös vastauksia, kohokohtana Julkisen Sanan Neuvoston puheenjohtajan kehut Sananvapaus Suomeen -kampanjasta. Laajaa info-kampanjaa ei vielä ole järjestetty.

TALOUSROMAHDUKSEN ESTÄMINEN
Pyritään edistämään ennakkoluulotonta keskustelua talousasioista. Yhteistyötä taloustutkijoiden kanssa pyritään lisäämään.
Puheenjohtaja Kivivuori on Facebookissa ja eri kokouksissa verkostoitunut monen asiantuntijan ja blogistin kanssa, mutta käytännön yhteistyötä ei ole vielä aloitettu.

LUONNON SUOJELEMINEN
Pyritään yhteistyöhön jo olemassa olevien luontojärjestöjen kanssa.
Järjestöihin ei ole otettu yhteyttä, sillä MUN-GOlla ei ole vielä nimeä tai uskottavuutta tarpeeksi tasavertaiseen yhteistyöhön. Suomen Luonnonsuojeluliitto on esimerkillisesti ottanut pohjavesien myymisaiheen esille, muiden järjestöjen toimintaan ei ole vielä kunnolla perehdytty.

RAUHAN EDISTÄMINEN
Tavoitteena saada aikaiseksi maailmanlaajuinen rauhanliike, esimerkiksi nimeltään Global Peace Movement.
Järjestetään ETYK / CSCE 2015 -kampanja, jonka tavoitteena huippukokous Helsingissä vuoden 2015 loppupuolella.
Näihin molempiin on tarkoituksena saada yhteistyöhön mukaan mahdollisimman paljon rauhanjärjestöjä.
ETYK 2015 kampanjan puitteissa MUN-GOn vetäjä pääsi keskustelemaan johtavien poliitikkojen mm. entisen presidenttiehdokkaan Raimo Ilaskiven ja ETYJ:in johtajan Ilkka Kanervan kanssa. Samoin saatiin aukaistua polkua yhteistyölle muiden rauhanjärjestöjen kanssa. ETYK 2015 -kampanja ei edennyt alkua pidemmälle aika- ja resurssipulan vuoksi. Ihmisiä oli myös oletettua hankalampi saada ymmärtämään puoluettoman rauhanjärjestön eli ETYKin tarve ja yleensäkin rauhanneuvottelujen tärkeys.
Global Peace Movementia ei edes yritetty saada aikaiseksi, tälle pohjan antaisi kenties vasta jonkinlainen MUN-GOn läpilyönti, esimerkiksi jonkun rauhasta kertovan kappaleen saaminen radiosoittoon.

LISÄÄ SUOSITTELIJOITA
Suosittelijoita pyritään hankkimaan kaikilta elämän osa-alueilta. Eniten painotetaan osaamista, sen jälkeen tunnettavuutta. MUN-GO:n maine puolueettomana organisaationa pyritään säilyttämään tasapuolisilla valinnoilla.
Saimme uuden suosittelijan, Vihreiden Nuorten puheenjohtajan Saara Ilvessalon. Lisääkin kiinnostusta olisi vihreiden suunnasta, mutta tarvitsemme myös vastalaidalta Perussuomalaisista ym. suosittelijoita, jotta MUN-GO pysyy puolueettoman maineessaan. MUN-GOn puheenjohtaja on Facebookissa päässyt verkostoitumaan lukuisten asiantuntijoiden kanssa, joiden sopivuutta MUN-GO-suosittelijaksi on samalla päästy seuraamaan. Uusien suosittelijoiden valintoja ei ole vielä tehty. Yhteiskunnallinen tilanne on muutenkin ollut erittäin haastava, kansan ollessa rajusti jakautuneena kahteen leiriin monessakin asiassa. Tämän takia haastateltavien valinnassa on oltu erittäin varovaisia.

VIDEOTIIMIN PERUSTAMINEN
Tehdään MUN-GO:sta ja Suomen & Maailmanpelastusprojektista esittelyvideoita YouTubeen. Järjestetään keskustelutapahtumia ja tehdään haastatteluja, jotka videoidaan. Tavoitteena saada Suomenpelastusprojektille oma TV-ohjelma.
MUN-GO Esittelyvideoita on jo kuvattu useampia, mutta teknisen laadun ym. puutteiden vuoksi tehtävä vielä uudestaan. Esittelyvideot ovat toiseksi kiireellisin tulevaisuuden tehtävä, heti MUN-GOn opaskirjasen jälkeen. Sananvapaus Suomeen -kampanjasta saatiin tehtyä hienoja videotrailereita YouTubeen. Suomalaiset Tabut -haastatteludokumentti on vielä kuvaamatta, tähän ehkä palataan myöhemmin. Myös Euroviisuihin tehtiin Kannustusvideo muusikoille, jotta nämä pelastaisivat maailmaa kappaleillaan. Yleisradioon ollaan oltu yhteyksissä monissa asioissa ja kenties nämä pohjustavat tulevaisuudessa Suomenpelastusprojektin omaa TV-ohjelmaa.

MUSIIKKI
Musiikkitiimiä pyritään laajentamaan. Mukaan tunnettuja musiikkialan henkilöitä. Tehdään uusia kappaleita tukemaan Suomenpelastusprojektin aiheita. Tavoitteena järjestää oma Live Aid -tyylinen tapahtuma.
MUN-GO Musiikkitiimi aktivoitui uudestaan kesällä 2015 ja sai aikaiseksi Tää Kesä -musiikkivideon. Sen ansiosta alkoi läpilyöntimme mediaan. Suomen Kulttuurirahastolle tehtiin apurahahakemuksia mm. Live Aid -tyylisen musiikkitapahtuman järjestämiseksi.
Musiikkitiimi laajentui hieman, mutta tunnettuja muusikkoja emme vielä yrittäneet tavoittaa.
Osallistuimme myös Suomen Euroviisukarsintoihin kolmella kappaleella. Jokaisesta kuvattiin myös esittelyvideo ja kappaleissa kuuluu kokemuksen myötä kohonnut laatutaso. Myös muita lähes valmiita uusia kappaleita syntyi syksyllä roppakaupalla, ja nämä tulevat tukemaan Suomenpelastusprojektia merkittävästi.
Jouluksi Kotiin -kampanjaan saatiin yhdistettyä loistavasti samanniminen teemabiisi. Tämä konsepti tuntuu toimivan ja enää tarvitaan vain tekijöitä musiikkivideoille ihmisten tunteiden herättämiseksi.
Musiikkitiimi kävi vetämässä kaksi puhe+musiikki -keikkaa Turun ostoskeskuksissa Joulun aikaan, jälkimmäinen erittäin onnistuneesti yleisömäärän takia. Nämä olivat ensimmäiset MUN-GO keikat lähes 2,5 vuoteen ja loivat innostuksen keikkatoiminnalle tulevaisuudessakin.

TIIVISTETTYNÄ: PALJON SAATIIN TEHTYÄ JA PALJON ON VIELÄ TEKEMÄTTÄ. MAAILMANPELASTAMISESSA ON VIELÄ SARKAA, MUTTA HYVÄLLÄ ALULLA OLLAAN!

GO MUN-GO!!!